Profil spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným HOFEX vznikla v roku 1992.

Od svojho vzniku pôsobí v oblasti dopravných stavieb. Hlavnou náplňou spoločnosti je realizácia vodorovného dopravného značenia - VDZ - na cestách I., II. a III. triedy miestnych a mestských komunikáciách, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, parkoviskách , výrobných halách a letiskách.

Zabezpečuje realizáciu dočasného VDZ a odstránenie nefunkčného VDZ z povrchu vozoviek - frézovaním.

Na vykonávanie VDZ používame strojné a technické vybavenie - stroje značky Hofman a kvalitné, certifikované materiály ( farby a plasty) určené pre VDZ.

Od roku 2008 spoločnosť rozšírila svoju činnosť na oblasť údržby ciest – vyspravenie výtlkov.

Vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie

Realizujeme vodorovné dopravné značenie dvoma technológiami:

Vodorovné dopravné značenie spočíva v realizácií stredných deliacich čiar, vodiacich čiar a plošné značenie (priechod pre chodcov, šípky, stopčiary atď.) ciest a parkovísk.

Materiály pre vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou:

Vodorovné dopravné značenie "plast za studena":

Balotina - reflexný posyp zo sklenených mikroguličiek:

Vyspravenie výtlkov

Vyspravenie výtlkov

Naša spoločnosť Vám ponúka modernú technológiu na vyspravenie výtlkov, trhlín, sieťových rozpadov a narušených povrchov krytov na cestách I., II. a III. triedy, miestnych komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách a spevnených plochách.

Vyspravenie výtlkov tryskovou technológiou

Vyspravenie výtlkov tryskovou technológiou

Táto technológia je založená na princípe tryskania kameniva a asfaltovej emulzie rýchlym prúdom vzduchu na miesto poruchy krytu asfaltových vozoviek, aplikovaná vysprávkovou súpravou TURBO 5000.

Pri tomto procese prúd vzduchu veľmi účinne vyčistí miesto poruchy , následne pomocou emulzie vytvorí spojovací mostík a vyplní poruchu zmesou kameniva a emulzie , čím sa obnoví celistvý povrch narušenej komunikácie. Po ukončení procesu opravy je komunikáciu možno okamžite používať.

Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom

Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom

Mobilne zariadenie na opravu asfaltových vozoviek ifratechnológiou-stroj SILKOT 10 využíva pri oprave úplne novú technológiu, ktorá je veľmi šetrná k životnému prostrediu.

Oprava sa vykonáva na základe ohriatia vybúraného alebo vyfrézovaného asfaltového zvŕšku vozovky na vysokú teplotu ( až 160 °C ) a jeho následným zapracovaním do infražiaričom ohriatého ( tiež 160 °C ) miesta poškodenia vozovky ( výtlku ). Významnou prednosťou tejto technológie je možnosť aplikácie aj v zimných mesiacoch až do teploty -10 °C.

Tento spôsob opravy je úplnou novinkou na Slovensku. Oprava prebieha veľmi jednoducho a rýchlo. Výtlk a jeho okolie sa nahreje sálavým teplom zo zadného nahrievacieho čela vysprávkovej súpravy Po zahriatí sa oceľovými hrabľami naruší nahriata plocha, pridá sa nahriaty chýbajúci recyklát, výtlk sa upraví a zavalcuje vibračným valcom.

Integrovaná politika spoločnosti

Integrovaná politika spoločnosti

Integrovaná politika spoločnosti

Certifikáty

Certifikát Certifikát Certifikát

Kontakt